HIT ‘EM UP

Musikverksamhet för unga och vuxna med hiphop-intresse. Med hjälp av de lokaler/verktyg (inspelningsstudio, replokaler mm.) som finns på Musikfabriken samt våra ledare kan du kunna få stöd i att utveckla ditt intresse och skapande.  Tillsammans hjälps vi åt att stärka hiphopens roll, både kulturellt men även som politisk röst i samhället. Facebook