Arrangera

16938738224_d25136d3bc_k

 

Kulturarrangemang
Tycker du om att skapa själv? Eller ta del av det andra skapat? Hos ABF kan du göra båda delarna! Vi arbetar kulturpolitiskt för att resurser ska fördelas rättvist mellan människor men också över hela landet. Året runt anordnar ABF kulturarrangemang i hela länet. Föreläsningar, teaterföreställningar och konstutställningar blandas med filmvisningar och musikprogram. I våra kulturarrangemang deltar både amatörer och professionella utövare. Samhällets kulturmönster präglas fortfarande av stora och oacceptabla klass- och könsskillnader. Därför arbetar ABF kulturpolitiskt för att kulturen ska bli tillgänglig för alla, stärka kulturens roll i demokratin och demokratisera kulturen.

Arrangera
Arrangera någonting själv? Med ABF som medarrangör är det enkelt att genomföra! Vi kan hjälpa dig med det stöd du behöver för att genomföra ditt arrangemang. Det kan vara t.ex. marknadsföring, lokal, utrustning, praktiskt hjälp, förmedling av kontakter, utskrifter mm.

Kontakta oss för mer information så planerar vi arrangemanget tillsammans.

Ladda ner kulturrapport

 

Kommentera