Om

1520609_897198150304375_1421896122421119547_n

 

Musikfabriken är ett öppet musikhus präglat av gemenskap, solidaritet, kamratskap och ett ”gördetsjälv”-tänk. På fabriken är alla som delar arbetarrörelsens värderingar välkomna och ska ges möjlighet att utvecklas och påverka innehållet i verksamheten. Målet med Musikfabriken är att skapa en tolerant mötesplats för musiker inom alla genrer, oavsett kön, ålder, klassbakgrund eller funktionsnedsättningar. På Musikfabriken ger vi fan i etablissemanget och den multinationella kommersiella musikbransch vars enda mål är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Istället vill vi ge förutsättningarna att skapa egen framgång på musikernas villkor. Vi vill bredda idén om framgång, för vi tror att det finns många olika sätt att lyckas och att det är högst individuellt.

Vi vill bygga vidare på traditionen att använda musik för att  kritiskt ifrågasätta och granska den värld som omger oss. Musiken har alltid varit ett slagkraftigt medium för att sprida budskap och påvisa orättvisor i samhället!

Om ABF
ABF är Sveriges första och största studieförbund och består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med samarbetsavtal. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. Varje år deltar 750 000 personer i ABFs cirkel- och kursverksamhet, nära 700 000 besöker våra föreläsningar och över två miljoner tar del av musik- och teaterverksamheten.

ABF utgår från varje individs intressen och behov. Vi vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur, och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. Vi vill ge mest till dem som har fått minst.