SÅ JOBBAR VI

JÄMSTÄLLDHET

Du som besökare och deltagare på Musikfabriken ska känna dig välkommen oavsett vem du är! Vi vill skapa en så öppen och tillgänglig verksamhet som möjligt och en blandning av stilar och uttryck då vi tror att det skapar en atmosfär av förståelse och acceptans. Musikfabriken ska kunna vara en plattform för nytänkande, förändring och vi ska vara drivande i arbetet för en jämställd och jämlik musik- och filmbransch.

Därför jobbar vi för ett öppet Musikhus genom att:

  • Informera de som kommer hit om vårt jämställdhetsarbete så att personal, ledare och deltagare tillsammans kan jobba aktivt för att skapa en öppen mötesplats. En plats där olikheter inte bara tolereras, utan respekteras, stöds och försvaras.
  • I planeringen av verksamheten försöker vi ha ett jämställdhetsperspektiv, genom att exempelvis låta övningar och låtmaterial spegla olika sätt att vara på.
  • Vid bokning av externa workshophållare och föreläsare så bokar vi jämställt och i första hand kvinnor och transpersoner.
  • Anpassa den fysiska utformningen av Musikfabriken. Lokalerna byggs upp på olika sätt så att den känns tillgänglig, öppen och välkomnande. I nuläget är tillgängligheten för personer med fysiska funktionshinder begränsad, men vi jobbar på att förbättra detta.
  • Se till att det alltid finns plats i våra lokaler till människor från underrepresenterade grupper inom den nuvarande verksamheten.
  • Boka 50/50 på våra egna arrangemang samt föra samtal med våra samarbetsparter om vikten av att tänka på underrepresenterade grupper vid artistbokning. Här räknar vi även med tekniker och personal vid våra arrangemang.
  • Extra resurser ska finnas för arrangörer som väljer att boka jämställt.
  • Jobba aktivt med tjejer och transpersoner i musik- och filmprojekt för unga.
  • Lägga fokus på jämställdhet under våra bandledarutbildningar och cirkelledarutbildningar.

 

logo_greenNätverket 50/50

Nätverket 50/50 är ett växande nationellt nät av organisationer, som verkar för jämvikt mellan könen på och runt musikscenen i detta land. För att nå dit behöver medvetenheten öka på många plan. Medvetenheten om hur unga bjuds in till musikundervisning och cirklar, om vilka artister som ligger längst upp i arrangörernas kontaktlistor, vilka ljudtekniker som bokas, vilka musikledare som anställs. Och varför. Det ”självklara” kan behöva förändras. Nätverket 50/50 finns för att initiera och stödja dessa processer, både inåt och utåt.

Kommentera