Starta cirkel

Starta studiecirkel
En studiecirkel är en mindre grupp människor som samlas för att lära sig någonting tillsammans. Kännetecknande är att det är fritt och frivilligt, bygger på en demokratisk dialog och deltagarnas gemensamma erfarenheter. Ni måste vara minst 3 personer och träffas minst 3 gånger under 1 år. Kom på ett ämne och vem som ska vara cirkelledare, uppskatta hur många gånger ni ska träffas och gör tillsammans upp en plan för hur ni ska gå tillväga.

Vad behövs?
Anmalningslista: Fyll i digitalt och maila in eller skriv ut och lämna till kontaktperson på Musikfabriken. Där ska alla deltagares personuppgifter (även fullständigt personnummer) finnas med. Även ämne, cirkelledare och en enkel tidsplanering av själva cirkeln.

Cirkellista: När anmälningslistan är inlämnad skickas en cirkellista till ledaren där ni rapporterar dom tillfällen ni träffas i studiecirkeln. Detta kan göras på papper eller digitalt.

Arbetsplan: En planering av hur ni ska arbeta i cirkeln för att nå ert mål. Denna kan skrivas ut eller fyllas i digitalt här.

Kontakt med ABF: Prata med din kontaktperson vad ni behöver för att kunna genomföra cirkeln och kolla när nästa introduktionsutbildning och bandledarutbildning är.

Bra att tänka på
En studietimme = 45 min.
En cirkel måste ha minst 3 deltagare.
Deltagarna kan rapportera max 4 studietimmar (3 klocktimmar) per gång och inte mer än 3 tillfällen per vecka.
För att räknas som deltagare måste du vara med någon av de 3 första träffarna.
En studiecirkel kan pågå max 480 h/år.
Cirkellistan är en värdehandling och det är cirkelledaren som ansvarar för att det ni rapporterar är korrekt.